Kalmar Slott20 kr

Våra affischer är tryckta i svart på ett matt tjockt högkvalitativt papper, för att ge elegant känsla. Affischerna är klimatkompenserade.
B2 formatet har för tillfället en längre leveranstid på ca 2-3 veckor.
Våra vykort är tryckta i svart på ett matt tjockt högkvalitativt papper, för att ge elegant känsla. Vykortet är i A5 format, 148*210 mm. Våra vykort är tryckta på FSC-märkta papper.


Kalmar Slott räknas som ett av Sveriges absolut bäst bevarade renässansslott, och har en rik historia då den dansk-svenska striden ofta skedde i närheten av Kalmar
Under 1600-talet förföll slottet kraftigt, då det förlorade statusen av att vara kungaborg, och att underhålla ett slott var inget som intresserade folket av Kalmar. Därav fick helt enkelt tiden, vädret och vandalism ha sin gång på det en gång så ståtliga byggnadsverket.
Under romantikens 1850-tal tändes dock intresset för den forna borgen, och restaureringar tog fart. På den tiden var det emellertid inte så intressant att återge historien exakt som den var, utan man byggde upp slottet på godtyckliga grunder. Som slottet exteriört ser ut idag är alltså inte så likt den borg som Vasa-ätten, främst Johan III, formade under sin tid.